Hổ trợ trực tuyến

offlie

offlie Hotline: Mr Pha: 093.33.86.698
0274.6256.757

Thống kê truy cập

Đang online: 19

Tuần: 7032

Tháng: 28653

Tổng: 3371241

fanpage facebook

THÔNG TIN SẢN PHẨM

 • Trung tâm TT TCDLCL Hồ Chí Minh

 • Mã SP :
 • Mô tả: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 1982 theo Quyết định số 44 /QĐ-UB ngày 27 tháng 03 năm 1982 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM Chi cục là đơn vị có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước. Chi cục là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học & Công Nghệ TP.HCM và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-KHCM-MT ngày 21 tháng 07 năm 1997 của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ & Môi trường TP.HCM. Trong quá trình hoạt động Chi cục đã nhận được chứng chỉ công nhận Phòng Đo lường về ISO/IEC 17025: 2001 của Vilas, chứng chỉ công nhận bộ phận thí nghiệm cơ điện ISO/IEC 17025: 2001 của Vilas và chứng nhận đạt TCVN ISO 9001:2000 trong lĩnh vực hành chính công.
 • Giá : Liên Hệ

 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 1982 theo Quyết định số 44 /QĐ-UB ngày 27 tháng 03 năm 1982 của Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM

Chi cục là đơn vị có thu, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước. Chi cục là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học & Công Nghệ TP.HCM và chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-KHCM-MT ngày 21 tháng 07 năm 1997 của Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ & Môi trường TP.HCM. Trong quá trình hoạt động Chi cục đã nhận được chứng chỉ công nhận Phòng Đo lường về ISO/IEC 17025: 2001 của Vilas, chứng chỉ công nhận bộ phận thí nghiệm cơ điện ISO/IEC 17025: 2001 của Vilas và chứng nhận đạt TCVN ISO 9001:2000 trong lĩnh vực hành chính công.

 Với năng lực hiện có cùng trang thiết bị hiện đại do Nhà nước đầu tư, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng TP.HCM luôn cố gắng không ngừng để thực hiện tốt sứ mệnh quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thành phố. Đồng thời Chi cục cũng luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng các dịch vụ sự nghiệp công để nhằm thoả mãn ngày càng cao các yêu cầu của khách hàng, góp phần vào sự phát triển và tăng sức cạnh tranh của các Doanh nghiệp Việt nam trong quá trình hội nhập.

 □ Nhân lực

Số lượng cán bộ công nhân viên chức Chi cục hiện có là 76 người, trong đó biên chế gồm 54 người, hợp đồng lao động gồm 22 người.

Số lao động nữ: 40 người chiếm tỷ lệ 52,6 %, số lao động nam: 36 người chiếm tỷ lệ 47,4%. Trong đó có thạc sĩ: 03 người, đại học: 39 người, cao đẳng : 2 người và trung cấp: 01 người, còn lại là trình độ PTTH.

 □ Các phòng ban trực thuộc: gồm có 06 phòng ban trực thuộc

– Phòng Hành chính - Tổng hợp: 
Chức năng: quản trị hành chánh tổng hợp và thực thi pháp luật chung, tổ chức, nhân sự, quản lý cơ sở hạ tầng, môi trường và tuyên truyền – đào tạo.

– Phòng TBT: 
Chức năng: là đầu mối mạng lưới TBT Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh với chức năng là cổng thông tin nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam tại thành phố nhằm đẩy mạnh lưu thông hàng hóa trên thị trường.

Tổ chức tham gia các hoạt động nghiệp vụ hướng dẫn, phổ biến kiến thức về hàng rào kỹ thuật đối với thương mại cho các cá nhân và các cơ quan, tổ chức có liên quan.
 – Phòng Kiểm tra Chất lượng hàng hóa - Đo lường: 

Chức năng: kiểm tra, thanh tra và đánh giá về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

– Phòng Đo lường: 
Chức năng: Kiểm tra TAXIMET, tổ chức quản lý mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo lường và thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo.

– Phòng Thử nghiệm: 
Chức năng: thử nghiệm phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và thử nghiệm dịch vụ sự nghiệp công.

– Phòng Năng suất - Chất lượng: 
Chức năng: tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ về tiêu chuẩn hóa, quản lý chất lượng và phát triển năng suất.

 □ Năng lực phục vụ - Sản phẩm hiện tại

 – Năng lực phục vụ:

+ Tham mưu cho UBND TP về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng hóa.

+ Cung cấp tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn quốc tế và hướng dẫn xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn cho các Doanh nghiệp và cá nhân.

+ Tham gia dự thảo TCVN, giám sát việc thực hiện các tiêu chuẩn Việt Nam và đề nghị sửa đổi, bổ sung.

+ Tiếp nhận bản công bố tiêu chuẩn chất lượng và công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn.

+ Quản lý nhà nước về đo lường, kiểm định, hiệu chuẩn phương tiên đo khối lượng, dung tích, áp suất, nhiệt độ, điện, từ ...

+ Kiểm tra các phương tiện đo lường trong lưu thông phân phối.

+ Kiểm tra chất lượng ­ hàng hóa trong sản xuất và lưu thông phân phối.

+ Thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, thẩm định kỹ thuật, tư vấn kỹ thuật, chứng nhận sản phẩm, đánh giá chất lượng sản phẩm như an toàn điện ...

 – Một số sản phẩm điển hình:

+ Cung cấp dịch vụ thử nghiệm về đánh giá chất lượng nguyên liệu bán thành phẩm và thành phẩm.

+ Hiệu chuẩn sửa chữa các phương tiện đo.

+ Đào tạo – tư vấn việc triển khai áp dụng các hệ thống quản lý ISO 9000, ISO 14000, HACCP, GMP, SA 8000, TQM, ISO/IEC 17025... cho các Doanh nghiệp, phòng thí nghiệm.

+ Thiết kế phòng thí nghiệm.

 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành phố Hồ Chí Minh ( sau đây gọi tắt là Chi cục ) được thành lập theo quyết định số 44/QĐ-UB ngày 27/03/1982 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục có chức năng giúp giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và TBT tại thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật,

Chi cục có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; là cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở khoa học và Công nghệ; chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng và TBT của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường,

Trách nhiệm - Quyền hạn:

Trách nhiệm: theo quy định của thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BKKCN-BNV

Quyền hạn:

 • Tổ chức các hoạt động của Chi cục để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, là quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và TBT,
 • Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Khoa học & Công nghệ, Các sở, ban, ngành liên quan và các Chi cục tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng địa phương khác để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.
 • Kiến nghị Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ xử lý đơn vị vi phạm,
 • Kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hoặc Giám đốc Sở Khoa học công nghệ ban hành các văn bản nghiệp vụ hướng dẫn thực hiện văn bản pháp quy về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng phù hợp với thực tế của thành phố Hồ Chí Minh và đúng pháp luật,
 • Được thực hiện các dịch vụ công về tiêu chuẩn, đo lường , chất lượng và TBT như: đào tạo; tư vấn xây dựng hệ thống quản lý tiên tiến; kiểm định, hiệu chuẩn, sửa chữa các loại phương tiện đo; thử nghiệm mẫu, chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy; hỏi - đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở,...

Các hoạt động chính của Chi Cục:

 • Hoạt động quản lý nhà nước: tuyên truyền, phổ biến và tổ chức hướng dẫn thực hiện pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng; xây dựng - triển khai thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất - chất lượng; kiểm tra, kiểm định và thử nghiệm nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa trong sản xuất và lưu thông phân phối; thông báo về TBT.
 • Hoạt động sự nghiệp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: Đào tạo - tư vấn chuyên môn nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hỏi đáp về TBT; sửa chữa, hiệu chuẩn phương tiện đo; thử nghiệm chất lượng mẫu sản phẩm, hàng hóa. Thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận, thông qua hợp đồng cung cấp dịch vụ khoa học kỹ thuật.
   

  Nguồi từ internet do

  Công ty TNHH Cân Điện Tử Tân Hoàng Pha
  Website: www.canbinhduong.vn